Tag Archives: dịch bệnh COVID-19

Cần phục hồi GDP tăng trưởng 3,5%-4% sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh

Cần phục hồi GDP tăng trưởng 3,5%-4% sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh

Đầu năm 2021, Nghị quyết của Quốc hội đã ban hành đặt mục tiêu lạm phát 4%, tăng trưởng GDP khoảng 6%. Tuy nhiên Chính phủ lại đặt mục tiêu phấn đấu GDP lên thêm ít nhất 0,5%, tức là lên đến 6,5%. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với biến thể Delta vào khoảng […]