Tag Archives: Kinh tế suy thoái

Chính phủ Venezuela giao hàng loạt công ty lương thực cho tư nhân

Chính phủ Venezuela giao hàng loạt công ty lương thực cho tư nhân

Với sự khủng hoảng kinh tế quy mô lớn, các kiểm soát của chính phủ Venezuela đang mất dần ý nghĩa đối với người dân. Được biết, chính phủ Venezuela cho phép các công ty tư nhân quyền điều hành ít nhất 13 công ty thực phẩm. Đều là những công ty đã được quốc […]