Tag Archives: Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

ECB dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu

ECB dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu

Vừa qua, Ngân hàng trung ương Châu Âu – viết tắt là ECB mới kết thúc kỳ họp đầu tháng 9, cùng với những tín hiệu vô cùng tích cực từ các lĩnh vực kinh tế. Trong đó, khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự báo tăng trưởng kinh tế. ECB bắt đầu […]