Tag Archives: Sản phẩm Nông nghiệp Đặc sản (SAP)

FAO phát động: Hành động Toàn cầu về Phát triển xanh nông sản đặc biệt

FAO phát động: Hành động Toàn cầu về Phát triển xanh nông sản đặc biệt

Mới đây nhất, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc – viết tắt là FAO đã phát động chương trình hành động toàn cầu nhằm phát triển giá trị xanh và bền vững cho chuỗi các sản phẩm nông sản đặc biệt. Đặc việt, hỗ trợ nông dân nói chung và hộ gia đình nhỏ […]