Tag Archives: Bộ NN&PTNT

Chính phủ và các doanh nghiệp cùng tìm cách gỡ khó cho ngành gỗ

Chính phủ và các doanh nghiệp cùng tìm cách gỡ khó cho ngành gỗ

Gần hai năm chịu sự tàn phá nặng nề của dịch Covid-19, mới đây nhất là sự bùng dịch lớn nhất cả nước của biến thể Delta đã khiến các doanh nghiệp trong cả nước gặp khó khăn chồng chất khó khăn. Một trong những ngành bị ảnh hưởng lớn nhát là các doanh nghiệp […]