Tag Archives: tầng

Quy định về số lầu được xây dựng ở đô thị

Quy định về số lầu được xây dựng ở đô thị

Quy định về số lầu được xây dựng ở đô thị mà bạn nên biết. Theo luật xây dựng thì có giới hạn về số tầng lầu mà bạn được phép xây. Những hạn chế này đa phần dựa vào lộ giới đường đã được quy hoạch từ trước. Nếu không nắm được những quy […]